• 24H交易总额¥ (亿)
  • 4,008亿
  • 币种总市值¥ (亿)
  • 20,272亿
  • 币种总数量 (个)
  • 6068
  • NO.1
  • BTC-比特币 / ¥12422亿
  • 61.28%
  • NO.2
  • ETH-以太坊 / ¥1868亿
  • 9.22%
  • NO.3
  • USDT-泰达币 / ¥650亿
  • 3.21%
  • NO.4
  • 其他币 / ¥5331亿
  • 26.30%
 • BTClogo
 • BTC-比特币
 • ¥68076.75
 • -1.19%
 • ¥68,076.75 / ¥68,076.75
 • 12422亿
 • 1824万
 • 754亿
 • 2008/11/01
 • 2100万
 • ETHlogo
 • ETH-以太坊
 • ¥1705.77
 • -0.71%
 • ¥1,705.77 / ¥1,705.77
 • 1868亿
 • 1亿
 • 361亿
 • 2014/07/24
 • 9740万
 • USDTlogo
 • USDT-泰达币
 • ¥7.08
 • 0.04%
 • ¥7.08 / ¥7.08
 • 650亿
 • 91亿
 • 1459亿
 • 2014/11/26
 • 23亿
 • XRPlogo
 • XRP-瑞波币
 • ¥1.44
 • -0.9%
 • ¥1.44 / ¥1.44
 • 628亿
 • 436亿
 • 73亿
 • 2011/04/18
 • 1000亿
 • BCHlogo
 • BCH-比特现金
 • ¥1784.61
 • -2.75%
 • ¥1,784.61 / ¥1,784.61
 • 326亿
 • 1827万
 • 101亿
 • 2017/07/24
 • 2100万
 • DFNlogo
 • DFN-Dfinity
 • ¥59.32
 • -14.06%
 • ¥59.32 / ¥59.32
 • 278亿
 • 4亿
 • 0
 • 2020/02/20
 • 0
 • BSVlogo
 • BSV-币
 • ¥1370.30
 • -0.99%
 • ¥1,370.30 / ¥1,370.30
 • 250亿
 • 1827万
 • 57亿
 • 2018/11/14
 • 0
 • LTClogo
 • LTC-莱特币
 • ¥329.56
 • -1.63%
 • ¥329.56 / ¥329.56
 • 210亿
 • 6399万
 • 169亿
 • 2011/11/09
 • 8400万
 • BNBlogo
 • BNB-币安币
 • ¥123.95
 • -1.42%
 • ¥123.95 / ¥123.95
 • 189亿
 • 1亿
 • 12亿
 • 2017/07/26
 • 2亿
 • EOSlogo
 • EOS-柚子
 • ¥19.73
 • -2.34%
 • ¥19.73 / ¥19.73
 • 187亿
 • 9亿
 • 120亿
 • 2017/07/02
 • 10亿
 • ADAlogo
 • ADA-艾达币
 • ¥0.61
 • 0.97%
 • ¥0.61 / ¥0.61
 • 157亿
 • 259亿
 • 25亿
 • 2017/10/02
 • 450亿
 • AUSDlogo
 • AUSD-澳多币
 • ¥7.04
 • -0.35%
 • ¥7.04 / ¥7.04
 • 140亿
 • 20亿
 • 19亿
 • 2020/02/20
 • 0
 • XTZlogo
 • XTZ-币
 • ¥20.64
 • -2.03%
 • ¥20.64 / ¥20.64
 • 125亿
 • 6亿
 • 3亿
 • 2018/02/28
 • 0
 • BCHSVlogo
 • BCHSV-币
 • ¥714.00
 • 3.45%
 • ¥781.00 / ¥672.00
 • 124亿
 • 1746万
 • 23亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • BCHABClogo
 • BCHABC-币
 • ¥710.00
 • -14.35%
 • ¥841.00 / ¥667.00
 • 123亿
 • 1746万
 • 6亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • XLMlogo
 • XLM-恒星币
 • ¥0.56
 • -2.37%
 • ¥0.56 / ¥0.56
 • 112亿
 • 200亿
 • 13亿
 • 2014/08/01
 • 1036亿
 • LINKlogo
 • LINK-币
 • ¥30.71
 • -1.68%
 • ¥30.71 / ¥30.71
 • 107亿
 • 3亿
 • 6亿
 • 2018/02/28
 • 10亿
 • OKBlogo
 • OKB-OK币
 • ¥37.86
 • -0.91%
 • ¥37.86 / ¥37.86
 • 105亿
 • 2亿
 • 8亿
 • 2018/02/04
 • 10亿
 • LTGlogo
 • LTG-币
 • ¥42.60
 • 0.13%
 • ¥42.60 / ¥42.60
 • 89亿
 • 2亿
 • 4亿
 • 2017/10/25
 • 8400万
 • XMRlogo
 • XMR-门罗币
 • ¥478.83
 • -0.62%
 • ¥478.83 / ¥478.83
 • 82亿
 • 1712万
 • 21亿
 • 2014/04/18
 • 1568万
 • TRXlogo
 • TRX-波场
 • ¥0.12
 • -1.09%
 • ¥0.12 / ¥0.12
 • 78亿
 • 661亿
 • 46亿
 • 2017/09/14
 • 1000亿
 • HTlogo
 • HT-火币积分
 • ¥30.92
 • 0.84%
 • ¥30.92 / ¥30.92
 • 71亿
 • 2亿
 • 11亿
 • 2018/01/24
 • 5亿
 • XRBlogo
 • XRB-纳诺
 • ¥53.09
 • 0%
 • ¥54.92 / ¥50.66
 • 70亿
 • 1亿
 • 1亿
 • 2018/02/04
 • 1亿
 • NEOlogo
 • NEO-小蚁
 • ¥83.56
 • -1.58%
 • ¥83.56 / ¥83.56
 • 58亿
 • 7053万
 • 20亿
 • 2014/06/01
 • 1亿
 • CROlogo
 • CRO-CRO
 • ¥0.74
 • 2.82%
 • ¥0.74 / ¥0.74
 • 58亿
 • 79亿
 • 3亿
 • 2020/02/20
 • 0
 • ETClogo
 • ETC-以太经典
 • ¥48.60
 • -0.55%
 • ¥48.60 / ¥48.60
 • 56亿
 • 1亿
 • 80亿
 • 2015/11/01
 • 9960万
 • USDClogo
 • USDC-币
 • ¥7.08
 • 0%
 • ¥7.08 / ¥7.08
 • 51亿
 • 7亿
 • 2亿
 • 2018/09/28
 • 0
 • DASHlogo
 • DASH-达世币
 • ¥554.36
 • -0.78%
 • ¥554.36 / ¥554.36
 • 51亿
 • 932万
 • 26亿
 • 2014/01/18
 • 1890万
 • HEDGlogo
 • HEDG-HedgeTrade
 • ¥17.59
 • -4.62%
 • ¥17.59 / ¥17.59
 • 50亿
 • 2亿
 • 423万
 • 2020/02/20
 • 0
 • 登录后可添加
  自选货币、查看行情等更多功能...
 • 登录
 • 注册
 • 还没有添加过自选数字货币哦,快去添加吧!
友情链接:
 • 75资讯(订阅号)
 • 商务合作(微信)