• 24H交易总额¥ (亿)
  • 11,456亿
  • 币种总市值¥ (亿)
  • 69,446亿
  • 币种总数量 (个)
  • 8700
  • NO.1
  • BTC-比特币 / ¥41023亿
  • 59.07%
  • NO.2
  • ETH-以太坊 / ¥10431亿
  • 15.02%
  • NO.3
  • BICAC1-链政公署 / ¥2884亿
  • 4.15%
  • NO.4
  • 其他币 / ¥15107亿
  • 21.75%
 • BTClogo
 • BTC-比特币
 • ¥220481.93
 • 6.93%
 • ¥220,481.93 / ¥220,481.93
 • 41023亿
 • 1860万
 • 1398亿
 • 2008/11/01
 • 2100万
 • ETHlogo
 • ETH-以太坊
 • ¥9122.99
 • 5.29%
 • ¥9,122.99 / ¥9,122.99
 • 10431亿
 • 1亿
 • 1205亿
 • 2014/07/24
 • 9740万
 • USDTlogo
 • USDT-泰达币
 • ¥6.48
 • -0.15%
 • ¥6.48 / ¥6.48
 • 1608亿
 • 248亿
 • 4393亿
 • 2014/11/26
 • 23亿
 • DOTlogo
 • DOT-币
 • ¥115.39
 • 1.65%
 • ¥115.39 / ¥115.39
 • 1040亿
 • 9亿
 • 357亿
 • 2018/02/04
 • 8亿
 • DFNlogo
 • DFN-Dfinity
 • ¥168.11
 • 13.81%
 • ¥168.11 / ¥168.11
 • 788亿
 • 4亿
 • 562万
 • 2020/02/20
 • 0
 • XRPlogo
 • XRP-瑞波币
 • ¥1.78
 • 0.84%
 • ¥1.78 / ¥1.78
 • 779亿
 • 436亿
 • 105亿
 • 2011/04/18
 • 1000亿
 • ADAlogo
 • ADA-艾达币
 • ¥2.31
 • 1.14%
 • ¥2.31 / ¥2.31
 • 718亿
 • 311亿
 • 145亿
 • 2017/10/02
 • 450亿
 • MNElogo
 • MNE-币
 • ¥1.76
 • 5.4%
 • ¥1.76 / ¥1.76
 • 674亿
 • 383亿
 • 30
 • 2018/02/04
 • 206万
 • LINKlogo
 • LINK-币
 • ¥155.06
 • 0.19%
 • ¥155.06 / ¥155.06
 • 613亿
 • 3亿
 • 328亿
 • 2018/02/28
 • 10亿
 • LTClogo
 • LTC-莱特币
 • ¥925.66
 • 3.79%
 • ¥925.66 / ¥925.66
 • 592亿
 • 6399万
 • 338亿
 • 2011/11/09
 • 8400万
 • BCHlogo
 • BCH-比特现金
 • ¥2925.33
 • 4.84%
 • ¥2,925.33 / ¥2,925.33
 • 543亿
 • 1857万
 • 343亿
 • 2017/07/24
 • 2100万
 • BNBlogo
 • BNB-币安币
 • ¥276.12
 • 3.88%
 • ¥276.12 / ¥276.12
 • 411亿
 • 1亿
 • 56亿
 • 2017/07/26
 • 2亿
 • XLMlogo
 • XLM-恒星币
 • ¥1.76
 • -0.11%
 • ¥1.76 / ¥1.76
 • 390亿
 • 222亿
 • 27亿
 • 2014/08/01
 • 1036亿
 • USDClogo
 • USDC-币
 • ¥6.48
 • 0.1%
 • ¥6.48 / ¥6.48
 • 346亿
 • 53亿
 • 64亿
 • 2018/09/28
 • 0
 • ABEYlogo
 • ABEY-ABEY
 • ¥28.98
 • 2.76%
 • ¥28.98 / ¥28.98
 • 221亿
 • 7亿
 • 233万
 • 2020/08/25
 • 0
 • BSVlogo
 • BSV-币
 • ¥1145.08
 • 2.04%
 • ¥1,145.08 / ¥1,145.08
 • 209亿
 • 1827万
 • 106亿
 • 2018/11/14
 • 0
 • AAVElogo
 • AAVE-Aave
 • ¥1634.32
 • 1.07%
 • ¥1,634.32 / ¥1,634.32
 • 200亿
 • 1227万
 • 184亿
 • 2020/11/27
 • 0
 • EOSlogo
 • EOS-柚子
 • ¥17.54
 • 0.68%
 • ¥17.54 / ¥17.54
 • 163亿
 • 9亿
 • 95亿
 • 2017/07/02
 • 10亿
 • XMRlogo
 • XMR-门罗币
 • ¥929.10
 • 4.01%
 • ¥929.10 / ¥929.10
 • 159亿
 • 1712万
 • 86亿
 • 2014/04/18
 • 1568万
 • XTZlogo
 • XTZ-币
 • ¥19.67
 • -1.36%
 • ¥19.67 / ¥19.67
 • 145亿
 • 7亿
 • 31亿
 • 2018/02/28
 • 0
 • TRXlogo
 • TRX-波场
 • ¥0.20
 • 2.02%
 • ¥0.20 / ¥0.20
 • 141亿
 • 716亿
 • 114亿
 • 2017/09/14
 • 1000亿
 • AUSDlogo
 • AUSD-澳多币
 • ¥6.91
 • 0.38%
 • ¥6.91 / ¥6.91
 • 138亿
 • 20亿
 • 18亿
 • 2020/02/20
 • 0
 • XEMlogo
 • XEM-新经币
 • ¥1.46
 • 3.88%
 • ¥1.46 / ¥1.46
 • 131亿
 • 89亿
 • 4亿
 • 2015/04/01
 • 89亿
 • BCHSVlogo
 • BCHSV-币
 • ¥714.00
 • 3.45%
 • ¥781.00 / ¥672.00
 • 124亿
 • 1746万
 • 23亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • BCHABClogo
 • BCHABC-币
 • ¥710.00
 • -14.35%
 • ¥841.00 / ¥667.00
 • 123亿
 • 1746万
 • 6亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • Thetalogo
 • Theta-币
 • ¥14.13
 • 12.83%
 • ¥14.13 / ¥14.13
 • 122亿
 • 8亿
 • 15亿
 • 2018/02/28
 • 10亿
 • VETlogo
 • VET-唯链
 • ¥0.20
 • 2.67%
 • ¥0.20 / ¥0.20
 • 111亿
 • 554亿
 • 12亿
 • 2018/08/16
 • 0
 • NEOlogo
 • NEO-小蚁
 • ¥158.36
 • 0.44%
 • ¥158.36 / ¥158.36
 • 111亿
 • 7053万
 • 41亿
 • 2014/06/01
 • 1亿
 • 登录后可添加
  自选货币、查看行情等更多功能...
 • 登录
 • 注册
 • 还没有添加过自选数字货币哦,快去添加吧!
友情链接:
 • 75资讯(订阅号)
 • 商务合作(微信)