• 24H交易总额¥ (亿)
  • 4,796亿
  • 币种总市值¥ (亿)
  • 26,014亿
  • 币种总数量 (个)
  • 6341
  • NO.1
  • BTC-比特币 / ¥15110亿
  • 58.08%
  • NO.2
  • ETH-以太坊 / ¥3047亿
  • 11.71%
  • NO.3
  • XRP-瑞波币 / ¥907亿
  • 3.49%
  • NO.4
  • 其他币 / ¥6949亿
  • 26.71%
 • BTClogo
 • BTC-比特币
 • ¥81892.95
 • 0.18%
 • ¥81,892.95 / ¥81,892.95
 • 15110亿
 • 1845万
 • 734亿
 • 2008/11/01
 • 2100万
 • ETHlogo
 • ETH-以太坊
 • ¥2719.88
 • -0.76%
 • ¥2,719.88 / ¥2,719.88
 • 3047亿
 • 1亿
 • 402亿
 • 2014/07/24
 • 9740万
 • XRPlogo
 • XRP-瑞波币
 • ¥2.08
 • -2.27%
 • ¥2.08 / ¥2.08
 • 907亿
 • 436亿
 • 173亿
 • 2011/04/18
 • 1000亿
 • USDTlogo
 • USDT-泰达币
 • ¥6.96
 • -0.17%
 • ¥6.96 / ¥6.96
 • 696亿
 • 99亿
 • 1686亿
 • 2014/11/26
 • 23亿
 • BCHlogo
 • BCH-比特现金
 • ¥2142.31
 • -3.2%
 • ¥2,142.31 / ¥2,142.31
 • 391亿
 • 1827万
 • 262亿
 • 2017/07/24
 • 2100万
 • DFNlogo
 • DFN-Dfinity
 • ¥71.23
 • 0.93%
 • ¥71.23 / ¥71.23
 • 334亿
 • 4亿
 • 197万
 • 2020/02/20
 • 0
 • BSVlogo
 • BSV-币
 • ¥1605.63
 • -2.56%
 • ¥1,605.63 / ¥1,605.63
 • 293亿
 • 1827万
 • 122亿
 • 2018/11/14
 • 0
 • MNElogo
 • MNE-币
 • ¥0.75
 • 0.61%
 • ¥0.75 / ¥0.75
 • 288亿
 • 383亿
 • 2263
 • 2018/02/04
 • 206万
 • LINKlogo
 • LINK-币
 • ¥74.75
 • 8.1%
 • ¥74.75 / ¥74.75
 • 261亿
 • 3亿
 • 74亿
 • 2018/02/28
 • 10亿
 • LTClogo
 • LTC-莱特币
 • ¥406.45
 • -2.24%
 • ¥406.45 / ¥406.45
 • 260亿
 • 6399万
 • 101亿
 • 2011/11/09
 • 8400万
 • ADAlogo
 • ADA-艾达币
 • ¥0.99
 • -0.13%
 • ¥0.99 / ¥0.99
 • 257亿
 • 259亿
 • 20亿
 • 2017/10/02
 • 450亿
 • BNBlogo
 • BNB-币安币
 • ¥156.21
 • -1.37%
 • ¥156.21 / ¥156.21
 • 233亿
 • 1亿
 • 24亿
 • 2017/07/26
 • 2亿
 • CROlogo
 • CRO-CRO
 • ¥1.15
 • 0.98%
 • ¥1.15 / ¥1.15
 • 201亿
 • 174亿
 • 4亿
 • 2020/02/20
 • 0
 • EOSlogo
 • EOS-柚子
 • ¥21.29
 • -3.77%
 • ¥21.29 / ¥21.29
 • 198亿
 • 9亿
 • 147亿
 • 2017/07/02
 • 10亿
 • XTZlogo
 • XTZ-币
 • ¥21.93
 • -1.58%
 • ¥21.93 / ¥21.93
 • 161亿
 • 7亿
 • 11亿
 • 2018/02/28
 • 0
 • XLMlogo
 • XLM-恒星币
 • ¥0.73
 • -2.2%
 • ¥0.73 / ¥0.73
 • 145亿
 • 200亿
 • 10亿
 • 2014/08/01
 • 1036亿
 • AUSDlogo
 • AUSD-澳多币
 • ¥6.77
 • -3.65%
 • ¥6.77 / ¥6.77
 • 135亿
 • 20亿
 • 6亿
 • 2020/02/20
 • 0
 • BCHSVlogo
 • BCHSV-币
 • ¥714.00
 • 3.45%
 • ¥781.00 / ¥672.00
 • 124亿
 • 1746万
 • 23亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • BCHABClogo
 • BCHABC-币
 • ¥710.00
 • -14.35%
 • ¥841.00 / ¥667.00
 • 123亿
 • 1746万
 • 6亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • OKBlogo
 • OKB-OK币
 • ¥41.21
 • -1.74%
 • ¥41.21 / ¥41.21
 • 115亿
 • 2亿
 • 11亿
 • 2018/02/04
 • 10亿
 • XMRlogo
 • XMR-门罗币
 • ¥659.50
 • 1.34%
 • ¥659.50 / ¥659.50
 • 112亿
 • 1712万
 • 26亿
 • 2014/04/18
 • 1568万
 • TRXlogo
 • TRX-波场
 • ¥0.14
 • -1.33%
 • ¥0.14 / ¥0.14
 • 101亿
 • 716亿
 • 48亿
 • 2017/09/14
 • 1000亿
 • VETlogo
 • VET-唯链
 • ¥0.14
 • 0.85%
 • ¥0.14 / ¥0.14
 • 75亿
 • 554亿
 • 11亿
 • 2018/08/16
 • 0
 • USDClogo
 • USDC-币
 • ¥6.96
 • -0.02%
 • ¥6.96 / ¥6.96
 • 74亿
 • 10亿
 • 8亿
 • 2018/09/28
 • 0
 • HTlogo
 • HT-火币积分
 • ¥32.87
 • -2.34%
 • ¥32.87 / ¥32.87
 • 74亿
 • 2亿
 • 9亿
 • 2018/01/24
 • 5亿
 • XRBlogo
 • XRB-纳诺
 • ¥53.09
 • 0%
 • ¥54.92 / ¥50.66
 • 70亿
 • 1亿
 • 1亿
 • 2018/02/04
 • 1亿
 • DASHlogo
 • DASH-达世币
 • ¥705.37
 • 2.21%
 • ¥705.37 / ¥705.37
 • 67亿
 • 961万
 • 77亿
 • 2014/01/18
 • 1890万
 • IOTAlogo
 • IOTA-埃欧塔
 • ¥2.31
 • 0.19%
 • ¥2.31 / ¥2.31
 • 64亿
 • 27亿
 • 2亿
 • 2018/02/28
 • 278万
 • 登录后可添加
  自选货币、查看行情等更多功能...
 • 登录
 • 注册
 • 还没有添加过自选数字货币哦,快去添加吧!
友情链接:
 • 75资讯(订阅号)
 • 商务合作(微信)