• 24H交易总额¥ (亿)
  • 1,136亿
  • 币种总市值¥ (亿)
  • 8,051亿
  • 币种总数量 (个)
  • 3119
  • NO.1
  • BTC-比特币 / ¥4,089亿
  • 50.79%
  • NO.2
  • XRP-瑞波币 / ¥854亿
  • 10.62%
  • NO.3
  • ETH-以太坊 / ¥619亿
  • 7.70%
  • NO.4
  • 其他币 / ¥2,487亿
  • 30.89%
 • BTClogo
 • BTC-比特币
 • ¥23489.00
 • -8.28%
 • ¥25,784.00 / ¥23,169.00
 • 4,089亿
 • 1,741万
 • 335亿
 • 2008/11/01
 • 2,100万
 • XRPlogo
 • XRP-瑞波币
 • ¥2.12
 • -9.37%
 • ¥2.35 / ¥2.07
 • 856亿
 • 403亿
 • 37亿
 • 2011/04/18
 • 1,000亿
 • ETHlogo
 • ETH-以太坊
 • ¥598.00
 • -12.08%
 • ¥691.00 / ¥574.00
 • 620亿
 • 1亿
 • 130亿
 • 2014/07/24
 • 9,740万
 • XLMlogo
 • XLM-恒星币
 • ¥0.78
 • -13.26%
 • ¥0.91 / ¥0.76
 • 150亿
 • 191亿
 • 9亿
 • 2014/08/01
 • 1,036亿
 • BCHlogo
 • BCH-比特现金
 • ¥736.00
 • -15.31%
 • ¥882.00 / ¥711.00
 • 128亿
 • 1,749万
 • 10亿
 • 2017/07/24
 • 2,100万
 • USDTlogo
 • USDT-泰达币
 • ¥6.91
 • 0.46%
 • ¥6.93 / ¥6.85
 • 128亿
 • 18亿
 • 265亿
 • 2014/11/26
 • 23亿
 • BCHSVlogo
 • BCHSV-币
 • ¥714.00
 • 3.45%
 • ¥781.00 / ¥672.00
 • 124亿
 • 1,746万
 • 23亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • BCHABClogo
 • BCHABC-币
 • ¥710.00
 • -14.35%
 • ¥841.00 / ¥667.00
 • 123亿
 • 1,746万
 • 6亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • LTClogo
 • LTC-莱特币
 • ¥183.00
 • -9.14%
 • ¥204.00 / ¥180.00
 • 108亿
 • 5,947万
 • 33亿
 • 2011/11/09
 • 8,400万
 • EOSlogo
 • EOS-柚子
 • ¥11.78
 • -20.88%
 • ¥15.11 / ¥11.33
 • 106亿
 • 9亿
 • 55亿
 • 2017/07/02
 • 10亿
 • XRBlogo
 • XRB-纳诺
 • ¥53.09
 • 0%
 • ¥54.92 / ¥50.66
 • 70亿
 • 1亿
 • 1亿
 • 2018/02/04
 • 1亿
 • TRXlogo
 • TRX-波场
 • ¥0.09
 • -4.4%
 • ¥0.09 / ¥0.08
 • 58亿
 • 661亿
 • 5亿
 • 2017/09/14
 • 1,000亿
 • ADAlogo
 • ADA-艾达币
 • ¥0.20
 • -11.22%
 • ¥0.23 / ¥0.20
 • 52亿
 • 259亿
 • 2亿
 • 2017/10/02
 • 450亿
 • XMRlogo
 • XMR-门罗币
 • ¥309.00
 • -10.3%
 • ¥348.00 / ¥306.00
 • 51亿
 • 1,662万
 • 12亿
 • 2014/04/18
 • 1,568万
 • XEMlogo
 • XEM-新经币
 • ¥0.48
 • -4.92%
 • ¥0.50 / ¥0.45
 • 42亿
 • 89亿
 • 5,454万
 • 2015/04/01
 • 89亿
 • IOTAlogo
 • IOTA-埃欧塔
 • ¥1.54
 • -11.77%
 • ¥1.76 / ¥1.49
 • 42亿
 • 27亿
 • 6,640万
 • 2018/02/28
 • 278万
 • BNBlogo
 • BNB-币安币
 • ¥31.18
 • -14.45%
 • ¥36.56 / ¥30.98
 • 40亿
 • 1亿
 • 1亿
 • 2017/07/26
 • 2亿
 • DASHlogo
 • DASH-达世币
 • ¥432.00
 • -16.92%
 • ¥524.00 / ¥422.00
 • 36亿
 • 849万
 • 18亿
 • 2014/01/18
 • 1,890万
 • NEOlogo
 • NEO-小蚁
 • ¥41.16
 • -11.73%
 • ¥47.13 / ¥39.12
 • 26亿
 • 6,500万
 • 6亿
 • 2014/06/01
 • 1亿
 • ETClogo
 • ETC-以太经典
 • ¥24.74
 • -9.71%
 • ¥28.13 / ¥23.18
 • 26亿
 • 1亿
 • 17亿
 • 2015/11/01
 • 9,960万
 • ONTlogo
 • ONT-本体
 • ¥3.89
 • -10.06%
 • ¥4.39 / ¥3.79
 • 23亿
 • 5亿
 • 1亿
 • 2018/07/01
 • 0
 • HTlogo
 • HT-火币积分
 • ¥7.65
 • -5.26%
 • ¥8.28 / ¥7.33
 • 22亿
 • 3亿
 • 1亿
 • 2018/01/24
 • 5亿
 • BCXlogo
 • BCX-比特无限
 • ¥0.01
 • -26.61%
 • ¥0.02 / ¥0.01
 • 21亿
 • 1,727亿
 • 18万
 • 2018/02/04
 • 2,100亿
 • ZEClogo
 • ZEC-大零币
 • ¥369.00
 • -15.44%
 • ¥443.00 / ¥362.00
 • 19亿
 • 539万
 • 3亿
 • 2016/10/28
 • 320万
 • DOGElogo
 • DOGE-狗狗币
 • ¥0.01
 • -2.52%
 • ¥0.02 / ¥0.01
 • 16亿
 • 1,135亿
 • 2亿
 • 2013/12/12
 • 1,130亿
 • MKRlogo
 • MKR-币
 • ¥2259.00
 • -10.07%
 • ¥2,600.00 / ¥2,187.00
 • 16亿
 • 72万
 • 137万
 • 2018/02/04
 • 100万
 • BTGlogo
 • BTG-比特黄金
 • ¥86.90
 • -10.8%
 • ¥101.00 / ¥82.13
 • 15亿
 • 1,738万
 • 53亿
 • 2017/10/24
 • 2,100万
 • VETlogo
 • VET-唯链
 • ¥0.03
 • -10.17%
 • ¥0.03 / ¥0.03
 • 15亿
 • 554亿
 • 4,553万
 • 2018/08/16
 • 0
 • ROLClogo
 • ROLC-再生链
 • ¥0.50
 • -1.01%
 • ¥0.51 / ¥0.44
 • 14亿
 • 30亿
 • 601万
 • 2018/10/19
 • 0
 • 登录后可添加
  自选货币、查看行情等更多功能...
 • 登录
 • 注册
 • 还没有添加过自选数字货币哦,快去添加吧!
友情链接:
 • 75资讯(订阅号)
 • 商务合作(微信)

官方QQ群:736433069

商务邮箱

Market@qu75.com

技术邮箱

PM@qu75.com

商务微信号(区长)
qu75qu

官方微信群:第4群