• HPC (HashPower)-算力坊
  No.1000857
 • 添加自选
 • 0.00
 • 0.89%
 • ≈ $ 0.00
基本信息
 • 中文名:
  算力坊
 • 英文名:
  HPC(HashPower)
 • 官方网址:
  http://happycointech.org/
 • 区块时间:
 • 发布时间:
  2018-02-04
 • 核心算法:
 • 总市值:
  ¥25万
 • 发行价格:
 • 发行总量:
  100000000
 • 流通量:
  5亿
 • 激励机制:
项目简介


 发布于2014年1月29日,Scrypt算法,1分钟每块,前4个区块每块16.12亿,共64.48亿个,分别用作教育帮扶基金、慈善救助基金、发展推广基金、投资回报基金。从第5块起每块30万个,10天后每区块减产一半为15万个,以后每30天减产12%,3年后每块300个。每10块调整难度,共计806亿个。转帐、交易3个确认。
挖矿数据
 • 预计产量减半时间:
 • 目前难度:
 • 全网算力:
 • 下次难度:
 • 当前难度(1T*24h)可收益:
  0.00004227BTC≈¥2.13
 • 下次难度(1T*24h)可收益:
  0.00004159BTC≈¥2.09
友情链接:
 • 75资讯(订阅号)
 • 商务合作(微信)

官方QQ群:736433069

商务邮箱

Market@qu75.com

技术邮箱

PM@qu75.com

商务微信号(区长)
qu75qu

官方微信群:第4群