• OK (OKCash)--
  No.818
 • 添加自选
 • ¥ 0.09
 • -10.52%
 • ≈ $ 0.01
基本信息
 • 中文名:
 • 英文名:
  OK(OKCash)
 • 官方网址:
  http://okcash.co
 • 区块时间:
 • 发布时间:
  2014-11-24
 • 核心算法:
 • 总市值:
  ¥955万
 • 发行价格:
  $0.000193
 • 发行总量:
  105000000
 • 流通量:
  7,428万
 • 激励机制:
项目简介


OK是一个混合型加密货币,从2014年11月开始PoW开采,后变成完整的利益货币证明。OK需要10次交易确认,阻止时间为72秒,放样时间为:最小8小时-最大1年,赌注需要64个确认,OK网络使用6969Rpcport和6970端口。
挖矿数据
 • 预计产量减半时间:
 • 目前难度:
 • 全网算力:
 • 下次难度:
 • 当前难度(1T*24h)可收益:
  0.00004227BTC≈¥2.13
 • 下次难度(1T*24h)可收益:
  0.00004159BTC≈¥2.09
友情链接:
 • 75资讯(订阅号)
 • 商务合作(微信)

官方QQ群:736433069

商务邮箱

Market@qu75.com

技术邮箱

PM@qu75.com

商务微信号(区长)
qu75qu

官方微信群:第4群