• 24H交易总额¥ (亿)
  • 11,409亿
  • 币种总市值¥ (亿)
  • 1.28574499592987E+17
  • 币种总数量 (个)
  • 13592
  • NO.1
  • IPFS-星际文件系统 / ¥1.28565E+17
  • 99.99%
  • NO.2
  • BTC-比特币 / ¥39910亿
  • 0.00%
  • NO.3
  • ETH-以太坊 / ¥14430亿
  • 0.00%
  • NO.4
  • 其他币 / ¥40654亿
  • 0.00%
 • USDTlogo
 • USDT-泰达币
 • ¥6.48
 • -0.02%
 • ¥6.48 / ¥6.48
 • 4067亿
 • 627亿
 • 4441亿
 • 2014/11/26
 • 23亿
 • BTClogo
 • BTC-比特币
 • ¥212999.92
 • -2.95%
 • ¥212,999.92 / ¥212,999.92
 • 39910亿
 • 1873万
 • 1374亿
 • 2008/11/01
 • 2100万
 • ETHlogo
 • ETH-以太坊
 • ¥12404.28
 • -3.42%
 • ¥12,404.28 / ¥12,404.28
 • 14430亿
 • 1亿
 • 1017亿
 • 2014/07/24
 • 9740万
 • DOGElogo
 • DOGE-狗狗币
 • ¥1.46
 • 13.57%
 • ¥1.46 / ¥1.46
 • 1898亿
 • 1296亿
 • 738亿
 • 2013/12/12
 • 1130亿
 • BNBlogo
 • BNB-币安币
 • ¥1865.20
 • 3.34%
 • ¥1,865.20 / ¥1,865.20
 • 2861亿
 • 1亿
 • 273亿
 • 2017/07/26
 • 2亿
 • DOTlogo
 • DOT-币
 • ¥98.48
 • -3.39%
 • ¥98.48 / ¥98.48
 • 918亿
 • 9亿
 • 208亿
 • 2018/02/04
 • 8亿
 • ADAlogo
 • ADA-艾达币
 • ¥7.86
 • -0.81%
 • ¥7.86 / ¥7.86
 • 2510亿
 • 319亿
 • 180亿
 • 2017/10/02
 • 450亿
 • FILlogo
 • FIL-币
 • ¥360.79
 • 5.68%
 • ¥360.79 / ¥360.79
 • 288亿
 • 7995万
 • 143亿
 • 2017/12/14
 • 0
 • LINKlogo
 • LINK-币
 • ¥114.61
 • -1.39%
 • ¥114.61 / ¥114.61
 • 473亿
 • 4亿
 • 139亿
 • 2018/02/28
 • 10亿
 • BCHlogo
 • BCH-比特现金
 • ¥3001.72
 • -0.86%
 • ¥3,001.72 / ¥3,001.72
 • 560亿
 • 1868万
 • 138亿
 • 2017/07/24
 • 2100万
 • TRXlogo
 • TRX-波场
 • ¥0.42
 • 22.17%
 • ¥0.42 / ¥0.42
 • 303亿
 • 716亿
 • 134亿
 • 2017/09/14
 • 1000亿
 • ETClogo
 • ETC-以太经典
 • ¥255.43
 • 3.45%
 • ¥255.43 / ¥255.43
 • 297亿
 • 1亿
 • 105亿
 • 2015/11/01
 • 9960万
 • ZEClogo
 • ZEC-大零币
 • ¥710.47
 • -4.27%
 • ¥710.47 / ¥710.47
 • 80亿
 • 1133万
 • 96亿
 • 2016/10/28
 • 320万
 • DASHlogo
 • DASH-达世币
 • ¥797.39
 • -2.4%
 • ¥797.39 / ¥797.39
 • 79亿
 • 1002万
 • 69亿
 • 2014/01/18
 • 1890万
 • YFIlogo
 • YFI-yearn.finance
 • ¥192332.89
 • -3.89%
 • ¥192,332.89 / ¥192,332.89
 • 70亿
 • 3万
 • 63亿
 • 2020/07/20
 • 0
 • BSVlogo
 • BSV-币
 • ¥807.95
 • 1.02%
 • ¥807.95 / ¥807.95
 • 150亿
 • 1867万
 • 60亿
 • 2018/11/14
 • 0
 • LOWBlogo
 • LOWB-Loser Coin
 • ¥0.00
 • 1.91%
 • ¥0.00 / ¥0.00
 • 3147万
 • 301亿
 • 57亿
 • 2021/05/11
 • 0
 • XMRlogo
 • XMR-门罗币
 • ¥1353.85
 • -2.03%
 • ¥1,353.85 / ¥1,353.85
 • 241亿
 • 1786万
 • 57亿
 • 2014/04/18
 • 1568万
 • EOSlogo
 • EOS-柚子
 • ¥23.32
 • 0.67%
 • ¥23.32 / ¥23.32
 • 221亿
 • 9亿
 • 57亿
 • 2017/07/02
 • 10亿
 • NEOlogo
 • NEO-小蚁
 • ¥209.52
 • 0.42%
 • ¥209.52 / ¥209.52
 • 147亿
 • 7053万
 • 45亿
 • 2014/06/01
 • 1亿
 • BITCNYlogo
 • BITCNY-比特元
 • ¥1.02
 • -0.25%
 • ¥1.02 / ¥1.02
 • 2985万
 • 2928万
 • 43亿
 • 2018/02/28
 • 6亿
 • USDClogo
 • USDC-币
 • ¥6.48
 • 0%
 • ¥6.48 / ¥6.48
 • 1553亿
 • 239亿
 • 43亿
 • 2018/09/28
 • 0
 • VETlogo
 • VET-唯链
 • ¥0.47
 • -5.37%
 • ¥0.47 / ¥0.47
 • 305亿
 • 643亿
 • 42亿
 • 2018/08/16
 • 0
 • AAVElogo
 • AAVE-Aave
 • ¥1284.36
 • -7.57%
 • ¥1,284.36 / ¥1,284.36
 • 159亿
 • 1243万
 • 41亿
 • 2020/11/27
 • 0
 • SHIBlogo
 • SHIB-SHIBA INU
 • ¥0.00
 • 1.68%
 • ¥0.00 / ¥0.00
 • 254亿
 • 5897580亿
 • 36亿
 • 2021/02/01
 • 0
 • Thetalogo
 • Theta-币
 • ¥43.48
 • -3.89%
 • ¥43.48 / ¥43.48
 • 434亿
 • 10亿
 • 36亿
 • 2018/02/28
 • 10亿
 • ABClogo
 • ABC-币
 • ¥0.01
 • -53.45%
 • ¥0.01 / ¥0.01
 • 562万
 • 6亿
 • 36亿
 • 2018/02/04
 • 2亿
 • ATOMlogo
 • ATOM-币
 • ¥59.87
 • -3.42%
 • ¥59.87 / ¥59.87
 • 126亿
 • 2亿
 • 35亿
 • 2018/02/04
 • 2亿
 • 登录后可添加
  自选货币、查看行情等更多功能...
 • 登录
 • 注册
 • 还没有添加过自选数字货币哦,快去添加吧!
友情链接:
 • 75资讯(订阅号)
 • 商务合作(微信)