• 24H交易总额¥ (亿)
  • 11,409亿
  • 币种总市值¥ (亿)
  • 1.28574499592987E+17
  • 币种总数量 (个)
  • 13592
  • NO.1
  • IPFS-星际文件系统 / ¥1.28565E+17
  • 99.99%
  • NO.2
  • BTC-比特币 / ¥39910亿
  • 0.00%
  • NO.3
  • ETH-以太坊 / ¥14430亿
  • 0.00%
  • NO.4
  • 其他币 / ¥40654亿
  • 0.00%
 • RENlogo
 • REN-币
 • ¥2.22
 • 0.03%
 • ¥2.22 / ¥2.22
 • 22亿
 • 9亿
 • 4亿
 • 2018/07/01
 • 0
 • INBlogo
 • INB-币
 • ¥6.12
 • 3.36%
 • ¥6.12 / ¥6.12
 • 21亿
 • 3亿
 • 360万
 • 2018/08/14
 • 0
 • RENBTClogo
 • RENBTC-renBTC
 • ¥211090.96
 • -3.58%
 • ¥211,090.96 / ¥211,090.96
 • 21亿
 • 1万
 • 284万
 • 2020/07/15
 • 0
 • BTMXlogo
 • BTMX-币
 • ¥3.01
 • 13.1%
 • ¥3.01 / ¥3.01
 • 19亿
 • 6亿
 • 541万
 • 2018/11/16
 • 0
 • CHSBlogo
 • CHSB-币
 • ¥3.37
 • 4.38%
 • ¥3.37 / ¥3.37
 • 19亿
 • 5亿
 • 2576万
 • 2018/02/02
 • 10亿
 • IOSTlogo
 • IOST-币
 • ¥0.12
 • 2.52%
 • ¥0.12 / ¥0.12
 • 19亿
 • 163亿
 • 5亿
 • 2018/01/11
 • 210亿
 • CELOlogo
 • CELO-Celo
 • ¥15.20
 • 7.82%
 • ¥15.20 / ¥15.20
 • 18亿
 • 1亿
 • 1亿
 • 2020/07/16
 • 0
 • GNSlogo
 • GNS-GNS
 • ¥2.05
 • 0.51%
 • ¥2.05 / ¥2.05
 • 18亿
 • 9亿
 • 231万
 • 2020/11/27
 • 0
 • CKBlogo
 • CKB-Nervos CKB
 • ¥0.08
 • -5.42%
 • ¥0.08 / ¥0.08
 • 18亿
 • 237亿
 • 9591万
 • 2020/02/20
 • 0
 • XCHlogo
 • XCH-奇亚
 • ¥2011.56
 • 25.64%
 • ¥2,011.56 / ¥2,011.56
 • 17亿
 • 88万
 • 10亿
 • 2021/04/30
 • 0
 • LSKlogo
 • LSK-应用链
 • ¥12.42
 • -2.38%
 • ¥12.42 / ¥12.42
 • 15亿
 • 1亿
 • 1亿
 • 2016/05/04
 • 1亿
 • KLVlogo
 • KLV-Klever
 • ¥0.35
 • 9.83%
 • ¥0.35 / ¥0.35
 • 14亿
 • 43亿
 • 1186万
 • 2020/11/27
 • 0
 • CXClogo
 • CXC-链信币
 • ¥35.95
 • -2.99%
 • ¥35.95 / ¥35.95
 • 14亿
 • 4072万
 • 100万
 • 2018/03/02
 • 0
 • RLClogo
 • RLC-云算宝
 • ¥17.54
 • -0.96%
 • ¥17.54 / ¥17.54
 • 14亿
 • 8007万
 • 1亿
 • 2018/02/28
 • 8699万
 • TRIBElogo
 • TRIBE-Tribe
 • ¥3.97
 • 0.23%
 • ¥3.97 / ¥3.97
 • 13亿
 • 3亿
 • 2346万
 • 2021/01/30
 • 0
 • ERGlogo
 • ERG-尔格币
 • ¥40.84
 • 0.1%
 • ¥40.84 / ¥40.84
 • 13亿
 • 3308万
 • 1010万
 • 2020/02/20
 • 0
 • DENTlogo
 • DENT-币
 • ¥0.01
 • -1.41%
 • ¥0.01 / ¥0.01
 • 13亿
 • 916亿
 • 1亿
 • 2018/02/28
 • 1000亿
 • RSRlogo
 • RSR-RSR
 • ¥0.14
 • -4.01%
 • ¥0.14 / ¥0.14
 • 13亿
 • 93亿
 • 5亿
 • 2020/02/20
 • 0
 • DUSDlogo
 • DUSD-达美币
 • ¥6.29
 • -6.8%
 • ¥6.29 / ¥6.29
 • 12亿
 • 2亿
 • 4亿
 • 2020/02/20
 • 0
 • KAVAlogo
 • KAVA-Kava
 • ¥21.31
 • -1.82%
 • ¥21.31 / ¥21.31
 • 12亿
 • 5852万
 • 11亿
 • 2020/02/20
 • 0
 • 登录后可添加
  自选货币、查看行情等更多功能...
 • 登录
 • 注册
 • 还没有添加过自选数字货币哦,快去添加吧!
友情链接:
 • 75资讯(订阅号)
 • 商务合作(微信)