• 24H交易总额¥ (亿)
  • 13,010亿
  • 币种总市值¥ (亿)
  • 68,682亿
  • 币种总数量 (个)
  • 8595
  • NO.1
  • BTC-比特币 / ¥38969亿
  • 56.74%
  • NO.2
  • ETH-以太坊 / ¥9182亿
  • 13.37%
  • NO.3
  • BICAC-链政公署 / ¥2888亿
  • 4.21%
  • NO.4
  • 其他币 / ¥17642亿
  • 25.69%
 • BTClogo
 • BTC-比特币
 • ¥209442.12
 • -7.26%
 • ¥209,442.12 / ¥209,442.12
 • 38969亿
 • 1860万
 • 1518亿
 • 2008/11/01
 • 2100万
 • ETHlogo
 • ETH-以太坊
 • ¥8030.93
 • -4.57%
 • ¥8,030.93 / ¥8,030.93
 • 9182亿
 • 1亿
 • 1172亿
 • 2014/07/24
 • 9740万
 • USDTlogo
 • USDT-泰达币
 • ¥6.46
 • 0%
 • ¥6.46 / ¥6.46
 • 1605亿
 • 248亿
 • 5050亿
 • 2014/11/26
 • 23亿
 • DOTlogo
 • DOT-币
 • ¥105.63
 • 6.62%
 • ¥105.63 / ¥105.63
 • 952亿
 • 9亿
 • 561亿
 • 2018/02/04
 • 8亿
 • XRPlogo
 • XRP-瑞波币
 • ¥1.82
 • -3%
 • ¥1.82 / ¥1.82
 • 794亿
 • 436亿
 • 145亿
 • 2011/04/18
 • 1000亿
 • DFNlogo
 • DFN-Dfinity
 • ¥149.37
 • 7.2%
 • ¥149.37 / ¥149.37
 • 700亿
 • 4亿
 • 489万
 • 2020/02/20
 • 0
 • ADAlogo
 • ADA-艾达币
 • ¥2.22
 • -2.53%
 • ¥2.22 / ¥2.22
 • 690亿
 • 311亿
 • 187亿
 • 2017/10/02
 • 450亿
 • MNElogo
 • MNE-币
 • ¥1.67
 • 13.96%
 • ¥1.67 / ¥1.67
 • 640亿
 • 383亿
 • 8535
 • 2018/02/04
 • 206万
 • LTClogo
 • LTC-莱特币
 • ¥870.75
 • -7.57%
 • ¥870.75 / ¥870.75
 • 557亿
 • 6399万
 • 381亿
 • 2011/11/09
 • 8400万
 • BCHlogo
 • BCH-比特现金
 • ¥2912.27
 • -7.98%
 • ¥2,912.27 / ¥2,912.27
 • 540亿
 • 1857万
 • 395亿
 • 2017/07/24
 • 2100万
 • LINKlogo
 • LINK-币
 • ¥130.09
 • 0.51%
 • ¥130.09 / ¥130.09
 • 514亿
 • 3亿
 • 324亿
 • 2018/02/28
 • 10亿
 • XLMlogo
 • XLM-恒星币
 • ¥1.78
 • -3.34%
 • ¥1.78 / ¥1.78
 • 394亿
 • 222亿
 • 35亿
 • 2014/08/01
 • 1036亿
 • BNBlogo
 • BNB-币安币
 • ¥260.55
 • -2.77%
 • ¥260.55 / ¥260.55
 • 388亿
 • 1亿
 • 85亿
 • 2017/07/26
 • 2亿
 • USDClogo
 • USDC-币
 • ¥6.46
 • 0.01%
 • ¥6.46 / ¥6.46
 • 344亿
 • 53亿
 • 84亿
 • 2018/09/28
 • 0
 • BSVlogo
 • BSV-币
 • ¥1208.10
 • -2.94%
 • ¥1,208.10 / ¥1,208.10
 • 220亿
 • 1827万
 • 147亿
 • 2018/11/14
 • 0
 • ABEYlogo
 • ABEY-ABEY
 • ¥26.23
 • -0.87%
 • ¥26.23 / ¥26.23
 • 200亿
 • 7亿
 • 7583万
 • 2020/08/25
 • 0
 • EOSlogo
 • EOS-柚子
 • ¥16.96
 • -4.01%
 • ¥16.96 / ¥16.96
 • 158亿
 • 9亿
 • 109亿
 • 2017/07/02
 • 10亿
 • XMRlogo
 • XMR-门罗币
 • ¥914.49
 • -6.4%
 • ¥914.49 / ¥914.49
 • 156亿
 • 1712万
 • 97亿
 • 2014/04/18
 • 1568万
 • TRXlogo
 • TRX-波场
 • ¥0.19
 • -3.44%
 • ¥0.19 / ¥0.19
 • 133亿
 • 716亿
 • 180亿
 • 2017/09/14
 • 1000亿
 • AAVElogo
 • AAVE-Aave
 • ¥1113.39
 • -4.77%
 • ¥1,113.39 / ¥1,113.39
 • 130亿
 • 1176万
 • 85亿
 • 2020/11/27
 • 0
 • AUSDlogo
 • AUSD-澳多币
 • ¥6.50
 • 4.75%
 • ¥6.50 / ¥6.50
 • 129亿
 • 20亿
 • 13亿
 • 2020/02/20
 • 0
 • XEMlogo
 • XEM-新经币
 • ¥1.42
 • -3.38%
 • ¥1.42 / ¥1.42
 • 128亿
 • 89亿
 • 3亿
 • 2015/04/01
 • 89亿
 • XTZlogo
 • XTZ-币
 • ¥16.98
 • -5.61%
 • ¥16.98 / ¥16.98
 • 125亿
 • 7亿
 • 24亿
 • 2018/02/28
 • 0
 • BCHSVlogo
 • BCHSV-币
 • ¥714.00
 • 3.45%
 • ¥781.00 / ¥672.00
 • 124亿
 • 1746万
 • 23亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • BCHABClogo
 • BCHABC-币
 • ¥710.00
 • -14.35%
 • ¥841.00 / ¥667.00
 • 123亿
 • 1746万
 • 6亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • CELLlogo
 • CELL-Cell
 • ¥2.71
 • 0%
 • ¥2.71 / ¥2.71
 • 121亿
 • 44亿
 • 1万
 • 2020/11/27
 • 0
 • VETlogo
 • VET-唯链
 • ¥0.21
 • 0.73%
 • ¥0.21 / ¥0.21
 • 115亿
 • 554亿
 • 34亿
 • 2018/08/16
 • 0
 • 登录后可添加
  自选货币、查看行情等更多功能...
 • 登录
 • 注册
 • 还没有添加过自选数字货币哦,快去添加吧!
友情链接:
 • 75资讯(订阅号)
 • 商务合作(微信)